Vznik našeho včelařství

Jak to všechno vlastně začalo? Naše rodinná včelařská tradice sahá o 3 generace zpátky. První 4 včelstva včetně příslušenství (za tehdejších 2 000 Kč) si v roce 1969 koupil Bohumil Vybíral, pekař. Do včelaření se však moc nehrnul, a tak se o včely začal starat jeho syn Pavel st. Časem včelám propadal víc a víc, až si ty holky opravdu zamiloval a brzy rozšířil počet včelstev na 15. Byl velmi kreativní, měl spoustu nápadů a rád vylepšoval technologii nejrůznějšími zlepšováky, které si sám vyráběl a některé dokonce využíváme až dodneška.

V roce 1991 se naskytla možnost a tak Pavel st. přikoupil dalších 20 včelstev, pro které našel nové stanoviště zvané „Beranka“. Jak počet úlů postupně narůstal, tak bylo potřeba zapojit i pár nových pomocníků, hlavně při vytáčení medu. Jak to už u včelařů bývá, tak se chtě nechtě museli zapojit i jeho dva synové Pavel ml. a Aleš. Tak se i oni dva pomalu dostali ke včelaření, až se konečně, v druhé polovině 90. let, každý začal starat o svoje včelstva. Následně v průběhu roku 1998 pořídili první kočovný vůz, který sice byl vybaven úly, avšak bez včel. Vůz do 2 let doplnili včelami z vlastního chovu a začali kočovat za lepší snůškou. Na některá místa kočujeme i dnes, po dvaceti letech. Hlavně k akátovým lesíkům a v plném létě do Národního parku Podyjí za lípou.

V roce 2008 tomu bylo téměř 40 let od počátku včelaření v naší rodině. Včelí království u Vybíralů se z původních 4 včelstev rozrostlo na 160. Časem museli začít pomáhat při větších včelařských akcích, jako je vytáčení medu nebo krmení, i 3 synové Pavla ml. Nejvíc ke včelaření od mala tíhnul nejmladší Matouš, avšak v roce 2020, díky nečekaným okolnostem, dostali všichni 3 včelstva, o které se museli postarat.

V dnešní době máme rozmístěné úly na 9 stanovištích, z toho 5 je na kočovných vozech nebo paletách. Díky tomu můžeme téměř polovinu včelstev převážet na různá místa a získávat tak jednodruhové medy.

O naše včely se aktuálně staráme v sestavě: Aleš plus 3 bratři…Lukáš, Marek a Matouš.